Samferselsministeren om Leirin

Nylig ble det stilt spørsmål fra Stortinget til Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård om Leirin. Vår tolkning av svaret er at det er helt greit for ministeren at Leirin ødelegges som flyplass og blir solcellepark.

Spørsmålet og svaret fra ministeren kan du lese her.

Alle gode krefter i Valdres må nå samles for å sikre en annen framtid for flyplassen, til gode for innbyggerne og næringslivet i dalen.