En ny framtid med Leirin – for Valdres

Nå kan være siste mulighet for Valdres-samfunnet å skape en aktivitetspark til glede og nytte for innbyggerne og næringslivet i dalen. Ved å legge fram et troverdig alternativ som ivaretar verdiene som ligger i flyplassen kan vi bevare muligheten for å åpne en kommersiell lufthavn i framtida, og samtidig utvikle området for mer aktiv bruk.

Avinor med godkjenning fra Samferdselsdepartementet utreder solcellepark på Leirin. Den flott flyplassen kan bli permanent ødelagt om det finnes en utbygger som vil investere 200+ millioner kroner. Det andre alternativet for Avinor er salg i et åpent marked. Ingen av disse planene vil sikre at eiendommen forblir flyplass og kommer dalen til gode.

Så langt har Avinor avfeid tanken om at det lokale flymiljøet kan overta flyplassen, uten at det har vært diskutert som et seriøst alternativ. Med flere aktører involvert og gode planer for bruk mener vi dette er feil. Valdres Flyklubb har allerede driftet flyplassen siden 2019, inkludert brøyting vinterstid.

Utnyttelse av terminalbygg og driftsbygg til utdanning og/eller kommersielle formål kan betjene kostnader til drift og vedlikehold av disse. Den annonserte dronepilot-linja på Valdres Folkehøgskole er en slik aktivitet. Og det må da finnes flere?

Målet å være å ta vare på flyplassen for framtida, samtidig som den blir brukt aktivt. Eksempelvis kan det etableres en stiftelse med formål å eie flyplassen og forvalte den på vegne av Storsamfunnet kan lokal styring sikre at verdiene blir i Valdres og kommer til nytte i Valdres. Aktører på flyplassen samarbeider om å drifte eiendommen gjennom et driftsstyre underlagt stiftelsens styre. Klarer vi å få til noe slikt?